Tarihçe

Faaliyetlerine 2004 yılında başlayan Mavi Grup, inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir.
Üretimini tamamladığı projelerde çizgi üstü standartları yaşam standardı haline getirmeyi başaran
Mavi Grup, bugüne kadar tamamladığı projelerle nitelikli konut inşa etmiş ve başarının haklı gururunu
yaşamıştır.

Mavi Grup üretilen her yeni projede daha yenilikçi ve ihtiyaçlara cevap verebilecek tüm detayların
düşünülmesini amaçlamıştır.

Mavi Grup, Türkiye’ye değer katan ve ekonomiye yön veren büyük projelerin yanı sıra kurumsal
sosyal sorumluluk projeleriyle eğitim, çevre, kültür, sanat ve sağlık alanlarında yürütülen çalışmalara
destek vermektedir. Geleceğin Türkiye’sinde üstlendiği öncü rolü sürdürmeyi hedefleyerek, tüm
kaynaklarını bu doğrultuda kullanmaktadır.

Vizyon-Misyon

Mavi Grup İnşaat olarak Biz; faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, yaptığımız işi en iyi
şekilde, uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz
hayata geçirmekle yükümlüyüz. Çalışmalarımıza bu anlayışla başlıyor ve taviz vermeden
projelerimizi hayata geçiriyoruz.
• Güven, Kalite, Hizmet doğal reflekslerimiz olarak şekilleniyor.‌

VİZYONUMUZ 
Ülkemizde ve yurt dışında projelerimizle küresel bir marka haline gelebilmektir.

MİSYONUMUZ 
“Güven, Kalite, Hizmet” değerlerimize bağlı kalarak, tüm faaliyetlerimizde eksiksiz
yer almasını sağlamak.

Mavi Grup Marka Değerleri

Mavi Grup Marka Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş
ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız
aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.

 • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri
  doğrultusunda kullanmak
 • Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak
 • Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap
  edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek
 • Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek
 • İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik
  hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak
 • Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak
 • Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ne destek vermek
 • Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek

Mavi Grup İlkeleri

 • Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.
 • Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.
 • Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.

Kalite – Çevre – İSG Politikamız

Temelini insana ve doğaya saygının oluşturduğu Mavi Grup İnşaat, Mimarlık felsefesini sürdürürken yaptığı tüm projelerde;

 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı, yapım kalitesini arttırmayı ve kalite kontrol sistemini çağın gerektirdiği normlarda maksimum seviyede uygulamayı,
 • Mühendislik ve mimari alanlarda uygulanan son teknoloji gelişmeleri yakından takip ederek, çevre duyarlılığı ve kalitesini sürekli arttırmayı,
 • İşini söz verilen zamanda teslim etmeyi
 • Her seviyedeki profesyonel çalışanları ile projelerimizi sürdürürken, çalışanlarını periyodik eğitimler aracılığıyla bilgilerini sürekli güncel kılmayı,
 • Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklerde geçen çevre boyutları ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) riskleri ile ilişkili tüm yasal şartlara uymayı ve uygunluğunu takip etmeyi,
 • Güvenli çalışma alanları yaratarak gerek ofislerimiz gerekse şantiyelerimizin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmeyi,
 • Doğal kaynak kullanımını ve çevre kirliliğini dikkate alarak ofis ve şantiyelerimizde doğaya duyarlı
  çalışmalar yapmayı taahhüt eder.

Başkanın Mesajı

Kendimizi topluma karşı sorumlu hissediyoruz inşaat projelerimizle topluma katkıda bulunmayı kendimize görev biliyoruz. Çünkü gönülden inanıyoruz ki; en iyi yatırım geleceğe yapılan yatırımdır ve kalkınma eğitimli vatandaşlar sayesinde olur.

Mavi Grup olarak iyi ve fonksiyonel tasarlanmış yüksek kaliteli yapılar inşa ediyoruz ve projelerimiz ile gurur duyuyoruz. Amacımız tüm dünyaya hizmet etmek ve insanların refahına önem vermektir.

Çevreye karşı duyarlıyız, doğal kaynakları koruyarak toplumun yararına sunuyoruz. Mavi Grup olarak müşterilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yaşam alanları inşa etmeye; işlevsel ve estetik bağlamda uyumlu, güvenli yuvalar kurmaya devam edeceğiz.

Burhan SADIKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı